Sabtu, 14 Mei 2011

Scribd
Upload a Document
Search Documents
document collections icon
publishers icon
documents icon
scribd pages icon
users icon
Explore
Tri_11x6
Documents

* Books - Fiction
* Books - Non-fiction
* Health & Medicine
* Brochures/Catalogs
* Government Docs
* How-To Guides/Manuals
* Magazines/Newspapers
* Recipes/Menus
* School Work
* + all categories
*
* Featured
* Recent

People

* Authors
* Students
* Researchers
* Publishers
* Government & Nonprofits
* Businesses
* Musicians
* Artists & Designers
* Teachers
* + all categories
*
* Most Followed
* Popular

* Sign Up
* |
* Log In


1
First Page
Previous Page
Next Page
/ 15
Sections not available
Zoom Out
Zoom In
Fullscreen
Exit Fullscreen
Select View Mode
View Mode
SlideshowScroll
Readcast
Add a Comment
Embed & Share
Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and start sharing.
Readcast this DocumentTransparent
Login to Add a Comment
Share & Embed
Add to Collections
Download this Document for Free
Auto-hide: on
ETIKA DAN ADAB-ADAB MASJID
Rencana Khas oleh ibn Sultan
ABSTRAK

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Selawat dan salam diucapkan untuk Rasul junjungan dan juga untuk
sekelian keluarga dan sahabat baginda.

Tujuan rencana ini ditulis untuk mengenalkan cara-cara atau adab-adab
Masjid yang mana umat Islam khususnya di Singapura kurang ambil berat
tentang adab-adab dan etika di dalam Masjid.

Islam adalah agama sejahtera. Ajaran Islam tidak membenarkan
umatnya sama sekali melakukan sesuatu hingga boleh menimbulkan
perkara- perkara yang tidak disenangi oleh orang lain. Sikap sesetengah
mereka yang pergi ke Masjid dan berbuat sama ada perkara baik atau
tidak sehingga mengganggu orang lain yang ingin beribadah di dalamnya
adalah dilarang.

Dari rencana ini mudah-mudahan kita dapat belajar sedikit sebanyak
tentang menjaga keharmonian Masjid dan kesuciannya, serta menjaga
adab-adabnya dan etika apabila berada didalam Masjid. Oleh kerana itu
kita sepatutnya mengembalikan peranan Masjid secara utuh ke arah satu
paradigma baru iaitu sebagai tempat ibadah dan muamalat yang
berasaskan kepada al- Quran dan as-Sunnah. Dengan itu segala unsur-
unsur negatif (tidak elok) yang boleh menjejaskan nama baik masjid
tertolak dengan sendirinya.
Wassalam
Hafidus Sultan
KANDUNGAN

1.Ab strak
2.Mu qaddimah
3.Mas jid
4. Keutamaan Membangunkan Masjid
5. Adab Berangkat Ke Masjid

6. Adab Masuk Ke Masjid
7. Adab Dalam Masjid
9. Adab Ketika Mendengar Azan
10. Adab Keluar Masjid
11. Wanita Di Masjid
12. Kecemaran Di Dalam Masjid
13.Kesimpulan
14.Rujukan
MUQADDIMAH

Masjid adalah merupakan sebuah institusi umat Islam yang unggul. Ia
adalah menjadi lambang kepada syiar Islam pusat bagi mengembangkan
ajaran Islam, pusat perhubungan dan penyelarasan, pusat penerangan,
tempat sumber maklumat, tempat mendapat pertolongan dan
sebagainya. Memandangkan betapa pentingnya masjid dalam Islam maka
justeru itu usaha yang mula-mula sekali dibuat oleh baginda Rasulullah
s.a.w semasa berhijrah ke Madinah ialah mendirikan masjid Quba'.
Begitulah jejak langkah ini dituruti oleh sahabat-sahabat Rasulullah
dimana sahaja mereka berada.

Oleh kerana kedudukan masjid yang sangat istimewa dalam Islam dan
peranannya yang cukup besar maka amat wajar masjid-masjid dipelihara
dan dihormati dengan sebaik-baiknya. Ini adalah sebagai usaha untuk
menjadikan masjid itu benar-benar berperanan sebagai institusi Islam
yang unggul dalam masyarakat. Apabila masjid dipelihara dari segi
pengurusan, perhubungan awam, keselamatan dan kenikmatan berada di
dalamnya maka barulah masjid itu akan berfungsi dengan sebenarnya.
Setelah jelas bahawa masjid mempunyai kedudukan yang istimewa dan
terpenting dalam Islam kerana peranannya yang luas terhadap
perkembangan syiar dan dakwah Islam maka semestinya masjid itu
dipelihara dan dihormati. Dengan itu, menjadi tanggungjawab setiap para
jemaah yang mengunjungi masjid memelihara adab-adab atau tatacara
yang telah digariskan oleh Islam. Firman Allah SWT yang berbunyi :-
Yang bermaksud :-

"Sesungguhnya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah mereka yang beriman kepada dan hari Akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk." (surah at - Taubah :18)
Kembali ke Senarai Kandungan
MASJID
Istilah :-

Tempat sujud. Yaitu tempat ummat Islam mengerjakan shalat, zikir
kepada Allah SWT dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dakwah
Islamiyah.
Pergertian :-

Masjid ertinya tempat bersujud kepada Allah, dimana diatasnya
diletakkan jidat atau kening. Tetapi yang dimaksudkan dalam bab ini,
ialah tempa yang khusus yang disediakan untuk manusia berkumpul buat
beribadat kepada Allah.
KEUTAMAAN MEMBANGUNKAN MASJID

Masjid adalah tempat yang mulia dan yang paling utama disisi Allah. Oleh sebab itu sangat besar pahalanya kalau dibangunkan dengan dasar taqwa kepada Allah.
Dalam sebuah hadis dinyatakan yang bermaksud :-

"Sesiapa yang telah membangukan sebuah masjid, yang sengaja mencari
keredhaan Allah, nanti Allah buatkan pula untuknya sebuah masjid sebesar itu pula
didalam syurga." (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Memakmurkan masjid atau meramaikan masjid ialah selalu
menghidupkan berjamaah di dalamnya, tempat beribadat di dalamnya,
berkhidmat kepadanya, memelihara dan mengasuhnya,
membersihkannya dan memperbaiki kalau ada yang rusak, mencukupkan
mana yang kekuranganan dan berziarah kepadanya untuk beribadat.
Dalam sebuah hadis yang lain pula baginda bersabda yang bermaksud :-
"Negeri yang paling dicintai Allah ialah masjidnya, sedang negeri yang paling
dimurkai Allah ialah pasarnya." (diriwayatkan oleh Muslim)

Masjid disukai dan dicintai Allah ialah kerana didalam masjid itu disebut
dan dibesarkan nama-Nya, tempat memuji dan menyanjung-Nya. Sedang
pasar dimurkai Allah ialah kerana didalam pasar itu terjadi kemurkaan
Allah. Seperti mencuri, menipu, berdusta dan lain-lainnya.

Masjid adalah tempat menegakkan jamaah. supaya di dalam masjid
dikerjakan sembahyang bersama-sama. Sembahyang menjadi tarikan
buat berkumpul. Jamaah paling penting buat mengikis hidup yang nafsi-
nafsi, egoistis, mementingkan diri sendiri sehingga putus dengan
masyarakat. Kalau sembahyang berjamaah tidak terdapat pada suatu
kampong, tandanya syiar agama tidak tegak, tanda agama akan beransur
habis.
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :-
"Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid itu, mereka itulah yang
sebenar-benar ahli Allah" (Diriwayatkan oleh Abd bin Huimaid dari Anas bin Malik)
Dan sabda Nabi SAW pula :-

"Demi kebesaranKu dan kemuliaanKu; sesungguhnya Aku telah bermaksud hendak
mendatangkan azabKu, kepada penduduk bumi. Tetapi setelah Aku lihat orang-
orang yang meramaikan rumah-rumahKu, dan orang-orang yang bercinta-cintaan
sesamanya lantaran Aku, dan kepada orang-orang yang memohon ampunKu di
waktu parak saing(sahur), Aku palingkan lah azab itu daripada mereka.
(diriwayatkan oleh Ibnu asakir dari Anas bin Malik)
Kembali ke Senarai Kandungan
ADAB BERANGKAT KE MASJID

Pakailah dengan pakaian yang sesuai dan bersopan apabila hendak
berangkat ke masjid serta disunat berwangi-wangian dan mulailah
dengan kaki kanan dahulu dan berjalan dengan tenang tidak tergesa-
gesa.
Dalam Firman Allah yang berbunyi :-
Yang bermaksud :-

"Hai anak - anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap kamu memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan kamu berlebih - lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (surah al-A'raf : 31)
Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya :-

"Dalam ayat ini dan dalam erti yang terkandung didalamnya nyatalah bahwa
menurut sunnah, sebaiknya lah kita berhias-hias ketika sembahyang, terutama pada
hari Juma'at dan Hari-hari Raya. Hendaklah berharum-harum, sebab berharum-
haruman termasuk perhiasan juga. Hendaklah gigi dibersihkan dengan menyikat
gigi(siwak). Kerana gosok gigi adalah penyempurnaan perhiasan, dan yang
seutama-utama pakaian ialah yang putih."
Berkata Al-Kiya Al-Harrasi :-

"Kenyataan ayat ini menunjukkan bahwa kita disuruh berhias bila masuk ke setiap
masjid, kerana keutamaan yang berhubungan dengan masjid-masjid itu, bagi
menghormati masjid dan perbuatan yang terjadi di dalamnya, seumpama I'tikaf,
sembahyang dan tawaf."

Disunatkan memakai barang barang yang wangi atau harum sebab
malaikat sangat suka sekali kepada wangi-wangian dan makruh
hukumnya membawa bau busuk ke dalam masjid seperti bau petai,
jering, bawang dan lain-lainnya sebab malaikat merasa sakit hati dengan
bau busuk itu. Keterangan menyatakan :-
Dari Jabir r.a. Bahawasanya Nabi SAW telah bersabda :-

"Sesiapa yang telah memakan bawang merah, bawang putih dan lobak cina, maka
janganlah ia mendekati masjid kami, kerana sesungguhnya malaikat berasa
sakit(benci) dengan apa yang dibenci oleh anak adam" (diriwayatkan oleh Bukhari
dan Muslim)

Kecuali kalau bau bawang dan lain-lainnya itu dibuangkan lebih dahulu.
Kepada bawang diserupakan bau-bau yang dianggap busuk dan keji.
Disunatkan pula membaca doa ketika dalam perjalanan menuju ke
Masjid. Doa-doa itu diantaranya ialah apabila Rasulullah SAW itu keluar
dari rumah, beliau berdoa :-
Yang bererti :-

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, Ya Allah, aku mohon dilindungi
daripada sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atu
dianiaya, bodoh atau diperbodoh oleh orang lain. (diriwayatkan oleh Ummu
Salamah)
Sabda Nabi SAW yang lain pula:-

"Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dan membaca :- Bismillah, tawkakkalku
'alallaah, wa laa haula, walaa quwwata illa billah. (Dengan nama Allah, saya
bertawkal kepada Allah, dan tiada daya maupun tenaga kecualu dengan Allah),
maka Akan mendapat sambutan :- "cukuplah sekian engkau pasti diberi petunjuk,
dicukupi serta dipelihara". Juga setan akan menyingkir dari padanya." (diriwayatkan
oleh Ashabus Sunan dan Tarmidzi)
Apabila Nabi SAW keluar untuk bersembahyang baginda selalu berdoa
yang bermaksud :-

"Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya
pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari belakangku, cahaya dalam urat-
sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku
Kembali ke Senarai Kandungan
ADAB MASUK KE MASJID

Apabila seseorang Muslim hendak masuk ke dalam masjid maka
hendaklah melangkah dengan mendahulukan kaki kanan dan dalam
keadaan tubuh badan yang bersih dan berwuduk serta hendaklah
mempunyai imej yang baik.
Ketika masuk masjid berdoalah kepada Allah SWT sebagai mana Nabi
SAW mengajarkan kita yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Nas'i
hadis yang bermaksud :-
"Ya Allah, Bukakanlah bagiku pintu- pintu RahmatMu."
Doa ketika masuk masjid :-
Yang bermaksud :-

"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Besar, kepada wajahNya yang Maha Mulia
dan kerajaanNya yang qadim (azali) dari syaitan terkutuk, segala puji bagi Allah. Ya
Allah limpahkan selawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad SAW dan
keluarganya."
"Ya Allah ampuni dosaku dan bukakan bagiku pintu-pintu rahmatMu"

Dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud pula dari Abdullah bin Amr
bin Ash :-
Nabi SAW bersabda :

"Apabila masuk masjid, beliau mengucapkan "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajah-Nya yang Mulia serta kekuasaan-Nya yang tidak mendahuluinya, dan gangguan syaithan yang terkutuk."
Nabi SAW berkata :
Apabila ia mengucapkan demikina (doa diatas), syaithan pun berkata : Dipelihara
lah ia dari padaku sisa harinya."
Memberi salam kepada sesiapa yang berada didalam masjid.
Firman Allah SWT yang berbunyi :-
Yang bermaksud : -

"(Memberi hormat dengan berkata): Selamat sejahteralah kamu berpanjangan,
disebabkan kesabaran kamu. Maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia
dahulu." (surah ar-Ra'd : 24)

Ucapan selamat datang yang disampaikan malaikat, dan kebahagiaan
yang mereka rasai, rupanya bertiang kepada sabar jua. Ada beberapa
kelebihan mereka telah disusun tadi, meneguhi janji, menghubungkan tali
kasih saying kepada manusia, sembahyang, menafikankan harta, tetapi
tiang dari semuanya itu adalah sabar. Kalau tidak ada, segala kelebihan
dari keistimewaan tadi tidak dapat ditegakkan.
Dan sekira tiada saorang dalam masjid tersebut maka ucapkanlah :-
"Selamat keatas kami dan atas hamba Allah yang solih."
Kembali ke Senarai Kandungan
ADAB DALAM MASJID
Tahiyatul Masjid (Menghormati Masjid) :-
Mengerjakan solat sunnah Tahiyatul Masjid sebagai menghormati rumah
Allah sebelum duduk.
Nabi SAW bersabda yang bermaksud :-
"Apabila ada diantara kamu memasuki masjid, maka hendaklah dia rukuk (solat dua
rakaat sebelum duduk)." (diriwiyatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat yang sangat dianjurkan sekali, yang
dilakukan bila kita masuk masjid dan belum duduk. Bila khatib sudah naik
mimbar tidak ada shalat sunah yang boleh kita lakukan kecuali shalat
tahiyatul masjid. Karena ketentuannya pada shalat bukan pada faktor
luarnya, apakah ada adzan atau imam sedang khutbah, tetap kita
melakukan shalat tahiyatul masjid. Apalagi ada riwayat yang
menyebutkan bahwa ada orang datang terlambat dan langsung duduk
sementara Nabi saw sedang berkhutbah, lalu beliau menegur orang
tersebut agar melaksanakan shalat tahiyatul masjid.
Nasiruddin berkata :-

"Rasulullah SAW telah menyuruh Salik al-Qaftani supaya mendirikan solat al-
Tahiyyah ketika beliau memasuki masjid sedangkan ketika itu Rasulullah SAW
sedang berkhutbah. Ini bermakna Rasulullah SAW telah menyuruh orang lain secara
amnya untuk melakukan perkara yang sama."
Sempurnakan sembahyang sunat "tahiyatul-Masjid" dua rakaat dengan
lafaz niatnya :-

Yang bermaksud :-
"Sahaja aku sembahyang sunat tahiyatul-Masjid dua rakaat kerana Allah
Taala".
Beriktikaf dalam Masjid :-
Setelah selesai sembahyang hendaklah diniat duduk iktikaf dalam masjid
iaitu :-
Yang bermaksud :-
"Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Taala".

Iktikaf ertinya berhenti seketika atau lebih di dalam masjid dengan niat
beribadat atau menghampirkan diri kepada Allah.
Di waktu iktikaf itu adalah sebaik-baiknya diisi dengan bacaan Quran,
zikir, selawat ke atas nabi, doa, sembahyang sunat dan lain-lain.
Kesemuanya hendak lah dilakukan dengan sopan dengan suara perlahan
agar tidak mengganggu jemaah yang lain yang sedang beribadat juga.
Kembali ke Senarai Kandungan
ADAB KETIKA MENDENGAR AZAN

Ketika pendengar azan hendaklah berdiam diri dan mendengarnya.
Orang-orang yang mendengarkan azan, mereka hendaknya menjawab
seruan azan itu sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin itu, kecuali
ketika kalimat :-
Yang bermaksud "Marilah shalat (2x) . Marilah capai kejayaan (2x)"
Mustami (pendengar) menjawab :-
Yang bermaksud "Tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali dari Allah yang
Etika Dan Adab Di Masjid
Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document
Report this document?

Please tell us reason(s) for reporting this document

Spam or junk

Porn adult content

Hateful or offensive

If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice.

Report Cancel
This is a private document. Question_small
Info and Rating
Reads:
2,313
Uploaded:
11/13/2008
Category:
Uncategorized.
Rated:
4 Ratings()
Copyright:
Attribution Non-commercial
Attribution_noncommercial

Religion-Islam
peranan surau
dan masjid
etika surau
masalah
islam
di
Religion-Islam
peranan surau
dan masjid
etika surau
masalah
islam
di
(fewer)
Follow
Sektor Pengurusan...
Share & Embed
Related Documents
PreviousNext

1.
p.
p.
p.
2.
p.
p.
p.
3.
p.
p.
p.
4.
p.
p.
p.
5.
p.
p.
p.
6.
p.
p.
p.
7.
p.
p.

More from this user
PreviousNext

1.
49 p.
64 p.
15 p.
2.
41 p.
3 p.
10 p.
3.
30 p.
1 p.
30 p.
4.
31 p.
5 p.
34 p.
5.
9 p.
15 p.
2 p.
6.
30 p.
1 p.
21 p.
7.
26 p.
12 p.
10 p.
8.
4 p.
3 p.
26 p.
9.
57 p.

Add a Comment
Submit
Characters: 400
Print this document
High Quality

Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).
Download and Print
You Must be Logged in to Download a Document

Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.
Other login options
Login with FacebookSpinner_mac_white
Signup

I don't have a Facebook account
email address (required)
create username (required)
password (required)
Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.
Sign Up Privacy policy Spinner_mac_white
You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.
Why Sign up?
Num_1 Discover and connect with people of similar interests.
Num_2 Publish your documents quickly and easily.
Num_3 Share your reading interests on Scribd and social sites.
Social-icons

Already have a Scribd account?
email address or username
password
Log In Spinner_mac_white Trouble logging in?
Login Successful

Now bringing you back...

Spinner_large_mac_white

« Back to Login
Reset your password

Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with instructions on how to continue.

Email address:


You need to provide a login for this account as well.

Login:


Submit
Upload a Document
Search Documents

* Follow Us!
* scribd.com/scribd
* twitter.com/scribd
* facebook.com/scribd

* About
* Press
* Blog
* Partners
* Scribd 101
* Web Stuff
* Scribd Store
* Support
* FAQ
* Developers / API
* Jobs
* Terms
* Copyright
* Privacy

Copyright © 2011 Scribd Inc.
Language:
English
Choose the language in which you want to experience Scribd:

* English
* Español
* Português (Brasil)

scribd. scribd. scribd. scribd.
Digital Camera World - Complete Photo...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar